Strona główna
Piękny polski las

Wszystko o lasach w Polsce

13/12/2017

Lasy to jeden z najważniejszych, niezbędnych elementów świata przyrody ożywionej. W ciągu wieków stale ich ubywało na skutek działalności człowieka, ale np. w Polsce, dzięki nasadzeniom, z roku na rok powiększa się obszar porośnięty lasami.

Od wielu lat obszar lasów się powiększa

Około 1000 lat temu lasy porastały przeważającą część obecnego obszaru Polski. Przez wiele stuleci systematycznie je wycinano m.in. po to, by zrobić miejsce pod użytki rolne (pola orne, łąki, pastwiska i sady), uzyskać materiał do budowy domów oraz paliwo do pieców hutniczych. Wiele lasów zniszczono także podczas wojen światowych, toteż po II wojnie światowej porastały one zaledwie powierzchni Polski. Po zakończeniu II wojny światowej zaczęto intensywnie sadzić nowe drzewa, przez wiele lat były to przede wszystkim sosny. Od pewnego czasu sadzi się coraz więcej drzew liściastych, ale nadal blisko  powierzchni polskich lasów to lasy iglaste, głównie sosnowe. Obecnie lasy porastają y obszaru Polski i stale ich przybywa, ponieważ zalesia się obszary o mało żyznych glebach.

Rozmieszczenie lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce jest nierównomierne. Największe obszary leśne znajdują się w pasie pojezierzy, w zachodniej części Polski i w Karpatach. Tam też zachowały się prawie niezmienione przez człowieka duże obszary lasów nazywane puszczami.

Najmniej lasów zachowało się na obszarach o najlepszych warunkach do rozwoju rolnictwa (środkowa część Polski, Wyżyna Lubelska, Nizina Śląska) i tam, gdzie rozwinął się przemysł (Wyżyna Śląska oraz okolice dużych miast).

Najgroźniejsze szkodniki naszych lasów

Największym zagrożeniem dla naszych lasów jest regularne i masowe pojawianie się owadów roślinożernych. Owady te zjadają liście, żerują pod korą lub uszkadzają korzenie. Największe spustoszenia czynią wśród drzewostanów iglastych.

Wśród owadzich szkodników szczególnie groźne są gąsienice motyli, np. barczatki sosnówki, które odżywiają się igłami sosny. Kilkaset gąsienic potrafi w krótkim czasie ogołocić z igieł okazałe drzewo i doprowadzić je do śmierci.

Groźnym szkodnikiem jest niewielki chrząszcz kornik drukarz, żyjący pod korą drzew iglastych, najczęściej świerków. Zarówno jego larwy, czyli postaci młodociane, jak i osobniki dorosłe uszkadzają pnie drzew, drążąc w nich korytarze.

W walce z owadzimi szkodnikami lasów stosuje się opryski ze środków chemicznych, a także różnego rodzaju pułapki. Charakterystyczne „skrzynki”, „opaski” lub „rury”, które można zobaczyć w lasach, to pułapki z substancjami wabiącymi owady.

W działaniach na rzecz ochrony lasów wspomagają nas jego mieszkańcy, np. ptaki owadożerne. Dlatego leśnicy wieszają dla nich budki lęgowe oraz dokarmiają je w czasie zimy.

To najważniejsze!

■    W Polsce przeważają lasy iglaste.

■    Obecnie lasy zajmują około powierzchni Polski.

■    Rozmieszczenie lasów w Polsce jest nierównomierne. Najwięcej zachowało się ich w północnej i zachodniej części Polski oraz w Karpatach.