Strona główna
Europa - stary kontynent

Wszystko o Europie

05/02/2018

Europa jest ojczyzną wielu narodów. Zamieszkują one kilkadziesiąt państw, które łączy wspólna historia i wspólne dziedzictwo kulturowe. Po stuleciach krwawych wojen stała się możliwa współpraca między państwami i narodami. Dokonuje się ona głównie w ramach Unii Europejskiej.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej

Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej państwa Europy Zachodniej rozpoczęły współpracę gospodarczą i polityczną, dzięki czemu 1 listopada 1993 r. powstała Unia Europejska. Obecnie należy do niej 28 krajów leżących w różnych częściach naszego kontynentu. Polska jest członkiem Unii od 1 maja 2004 r.

Podstawowe cele Unii Europejskiej to współpraca gospodarcza i wzajemna pomoc. Wspólnie podjęte działania mają doprowadzić do:

•    wzrostu zamożności obywateli państw członkowskich,

•    zapewnienia im bezpieczeństwa,

•    zachowania środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i poziomie życia.

Ciekawostka

Każdy kraj Unii Europejskiej, który zamienił swoją walutę na euro, ma prawo do umieszczania na monetach euro własnych symboli. Dlatego np. moneta 1 euro bita we Włoszech wygląda nieco inaczej niż moneta 1 euro bita w Niemczech. Obie jednak mają tę samą wartość.

Unia Europejska wydaje duże kwoty na unowocześnianie i rozwój słabiej rozwiniętych gospodarczo państw członkowskich. Takim państwem jest m.in. Polska, która od momentu przystąpienia do Unii otrzymuje wsparcie finansowe np. na modernizację i rozwój dróg, wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

Obywatele Unii Europejskiej - a więc także Polacy - mają prawo do swobodnego przemieszczania się na jej obszarze bez potrzeby uzyskiwania wiz i paszportów (wystarczy dowód osobisty). W wielu członkowskich krajach Unii mogą też - bez konieczności uzyskiwania zezwoleń - pracować i rozwijać działalność gospodarczą. Część krajów należących do Unii przyjęła wspólną walutę - euro. Dzięki temu osoby podróżujące po tych krajach nie muszą w każdym z nich wymieniać pieniędzy.

Polska należy do strefy Schengen

Zgodnie z zawartym w 1985 r. układem z Schengen (czytaj: Szengen; miejscowość w Luksemburgu) utworzona została tzw. strefa Schengen. Obejmuje ona obecnie 22 państwa Unii Europejskiej oraz 4 państwa spoza Unii: Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Lichtenstein (czytaj: lichtensztajn). Osoby podróżujące po krajach strefy nie są poddawane kontroli granicznej. Jednocześnie ustanowiono granicę zewnętrzną strefy, na której osoby przybywające do strefy lub opuszczające ją są poddawane kontroli granicznej.

Państwami członkowskimi Unii, które nie wyraziły zgody na przystąpienie do strefy, a więc nie zniosły kontroli na swych granicach, są Wielka Brytania i Irlandia. Na włączenie do strefy Schengen oczekują obecnie 3 państwa należące do Unii: Cypr, Bułgaria i Rumunia.

Wybrane kraje Unii Europejskiej

Francja

Stolicą Francji jest Paryż.

W tym pięknym mieście najwyższą budowlą, symbolem miasta, a nawet całego kraju, jest Wieża Eiffla (czytaj: ajfla) - ażurowa stalowa konstrukcja chętnie odwiedzana przez turystów. Innym słynnym zabytkiem jest katedra Notre-Dame (czytaj: notr dam), w której mieszkał znany wam z filmu Dzwonnik. Poza Paryżem atrakcją turystyczną Francji są wspaniałe zamki nad rzeką Loarą oraz położone nad Morzem Śródziemnym liczne ośrodki wypoczynkowe. Francja słynie z wybornej kuchni i wspaniałych win. O historii tego kraju sporo już wiecie z komiksu o Asteriksie i Obeliksie. Byli oni Galami, czyli przodkami dzisiejszych Francuzów. Sprawdźcie w internecie hasło: Galowie!

Hiszpania

Hiszpania jest pięknym krajem, licznie odwiedzanym przez turystów. Większość z nich udaje się na plaże nad Morzem Śródziemnym, ale niektórzy wybierają leżące na północy góry Pireneje. Stolicą jest Madryt - pełne zabytków ogromne miasto, w którym mieszka ponad 3 min ludzi. Tereny Hiszpanii były przed wiekami polem walk między katolicką Europą a muzułmanami. Słynne były boje o twierdzę Alhambra, która dziś jest jednym z najciekawszych zabytków kraju. Ważnym miejscem jest katedra w Santiago de Compostela, do której pielgrzymują katolicy z całej Europy. Hiszpania jest królestwem. Rządzi nią jednak nie król, lecz rząd wyłoniony przez parlament (wybierany przez obywateli). Ważnym elementem kultury Hiszpanii jest tradycyjny taniec flamenco (czytaj: flamenko).

Włochy

Stolicą Włoch jest Rzym zwany Wiecznym Miastem (to jedno z najstarszych miast w Europie). Wiele osób uważa go za najpiękniejsze miasto świata. W Rzymie znajduje się wiele cennych zabytków. Jednym z najstarszych jest Koloseum, które było miejscem rozrywki starożytnych Rzymian (odbywały się tu walki gladiatorów).

Wenecja to inne przepiękne włoskie miasto. Jej zabytkowe pałace i domy stoją bezpośrednio nad kanałami, po których pływają łodzie, tak jak w innych miastach po ulicach jeżdżą samochody.

Włosi i turyści zagraniczni masowo odwiedzają plaże nad Morzem Śródziemnym i wspaniałe góry - Alpy (raj dla narciarzy). Włoska kuchnia zasłynęła w świecie takimi potrawami, jak pizza i spaghetti.

Wielka Brytania

Wielka Brytania jest krajem wyspiarskim. Składa się z czterech części: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Stolicą kraju jest leżący w Anglii Londyn, ogromne miasto z takimi zabytkami, jak: Pałac Buckingham (czytaj: bakingam), w którym mieszka królowa, wieża z zegarem Big Ben, zwodzony most Tower Bridge (czytaj: tałer bridż), gmach Parlamentu i Opactwo Westminsterskie (czytaj: łestminsterskie).

Na południu Anglii znajduje się Stonehenge (czytaj: stonhendż) - tajemniczy kamienny krąg. W górzystej Szkocji napotkamy wiele wspaniałych zamków. Panowie chodzą tu w spódnicach - tradycyjnych kiltach. Walia jest górzystą krainą, której ozdobą są wrzosowiska. Irlandię Północną wyróżniają skaliste morskie wybrzeża.

Terytoria zamorskie państw europejskich

Terytoria kilku państw Unii Europejskiej nie ograniczają się jedynie do obszarów leżących w Europie. W ich skład wchodzą także niewielkie tereny mniej lub bardziej oddalone od naszego kontynentu. Na przykład do Francji należą tzw. departamenty zamorskie, a wśród nich: wyspy Gwadelupa i Martynika leżące na Morzu Karaibskim, Gujana Francuska położona w Ameryce Południowej oraz Reunion i Majotta - dwie wyspy leżące na Oceanie Indyjskim.

Pozaeuropejską częścią terytorium Danii jest m.in. ogromna wyspa Grenlandia znajdująca się u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej.

Terytoria zamorskie mają także: Holandia (prowincje Antyle Holenderskie i Aruba leżące na Morzu Karaibskim), Hiszpania (m.in. Wyspy Kanaryjskie oraz dwa miasta położone w Afryce Północnej - Ceuta i Melilla), Portugalia (wyspy Azory i Madera leżące na Oceanie Atlantyckim) oraz Wielka Brytania (Falklandy na Oceanie Atlantyckim).

Zamorskie terytoria wymienionych państw są częścią strefy Schengen. Dzięki temu możemy je odwiedzać bez paszportu.

To najważniejsze!

■    Unia Europejska powstała w 1993 r. Obecnie należy do niej 28 państw.

■    Unia Europejska wspiera słabiej rozwinięte kraje członkowskie, w tym Polskę.

■    Obywatele państw członkowskich mogą pracować na terenie Unii Europejskiej i swobodnie podróżować bez poddawania się kontroli granicznej dzięki układowi z Schengen.

■    Kilkanaście państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęło wspólną walutę - euro.