Strona główna
Mapa Europy z Polską

Polska w Europie

07/05/2017

Położenie Polski w środku Europy powodowało, że przez wieki była ona zagrożona przez swoich zachodnich i wschodnich sąsiadów. Od wielu lat - gdy za swymi granicami mamy przyjaciół, a nie wrogów - położenie naszego kraju sprzyja rozwijaniu współpracy z wszystkimi krajami Europy.

Polska jest krajem średniej wielkości

Polska jest jednym z ponad 200 państw świata i jednym z przeszło 40 państw Europy. Jej powierzchnia wynosi niespełna 313 000 km2. Jest więc krajem średniej wielkości - pod względem powierzchni zajmuje 68. miejsce na świecie i 9. w Europie.

Polskę zamieszkuje obecnie 38,5 min osób - pod tym względem zajmujemy 33. miejsce na świecie i 8. w Europie.

Polska sąsiaduje z siedmioma państwami

Polska leży w środkowej części Europy. Jej terytorium od południa jest ograniczone łańcuchami górskimi Karpat i Sudetów, a od północy Morzem Bałtyckim. Na zachodzie granica Polski biegnie wzdłuż dwóch rzek: Odry i Nysy Łużyckiej, na wschodzie, na pewnym odcinku, wzdłuż rzeki Bug.

Naszymi sąsiadami są:

•    na zachodzie - Niemcy,

•    na południu - Republika Czeska (Czechy) i Słowacja,

•    na wschodzie - Ukraina i Białoruś,

•    na północnym wschodzie - Litwa i Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Łączna długość granic Polski wynosi 3511 km, z czego 440 km to granica morska na Morzu Bałtyckim. Najdłuższą granicę Polska ma z Republiką Czeską (796 km), najkrótszą zaś z Litwą (104 km).

Czy środek Europy znajduje się w Polsce?

Od przeszło 200 lat trwa spór o to, gdzie znajduje się środek Europy, a także o to, jak go obliczyć. Jedni uważają, że środek Europy leży między dwoma najbardziej skrajnymi punktami położonymi na stałym lądzie, inni - że przy wyliczeniach trzeba brać pod uwagę całą Europę, razem z należącymi do niej wyspami.

W drugiej połowie XVIII w. polski kartograf i królewski astronom Szymon Sobiekrajski ustalił, że środek naszego kontynentu znajduje się w okolicach miejscowości Suchowola, ok. 50 km na północ od Białegostoku.

Przeszło 200 lat później, w 1989 r., naukowcy francuscy uznali, że środek Europy znajduje się na Litwie, 26 km na północ od Wilna, w pobliżu wsi Pumlszkl. Przy obliczeniach brali pod uwagę całą Europę, czyli nie tylko kontynent, ale I zaliczane do Europy wyspy.

Wynik obliczeń badaczy francuskich jest zbliżony do wyniku polskiego kartografa -Suchowolę dzieli od wsi Purniszkl zaledwie ok. 200 km w linii prostej.

To najważniejsze!

■    Polska leży w środkowej części Europy.

■    Nasza ojczyzna graniczy z 7 państwami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją.

■    Stolicami naszych sąsiadów są następujące miasta: Berlin (Niemcy), Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja), Kijów (Ukraina), Mińsk (Białoruś), Wilno (Litwa), Moskwa (Rosja).