Strona główna
Piękna laguna na jeziorze

Pojezierza - krajny jezior

01/06/2018

W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy jezior. Większość z nich to jeziora polodowcowe skupione w pasie pojezierzy, który rozciąga się w północnej i środkowej części Polski.

Krajobraz pojezierzy jest dziełem lądolodu

Obszar pojezierzy został ukształtowany przez lądolód. Jest to pagórkowata, porośnięta lasami kraina, pełna większych i mniejszych jezior. Około miliona lat temu lądolód pokrywał teren obecnej Polski grubą warstwą lodu. Gdy kilkanaście tysięcy lat temu zaczął topnieć, pozostawił po sobie wzgórza, a między nimi zagłębienia wypełnione wodą. Najwięcej jezior jest na Pojezierzach Pomorskich - są one jednak na ogól małe. Najmniej jezior znajduje się obecnie na Pojezierzu Wielkopolskim, ponieważ wiele istniejących tam niegdyś jezior zarosło i zanikło. Pojezierze Mazurskie wyróżnia się ze względu na wielkość występujących tam jezior. Właśnie tam, na obszarze zwanym Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, znajdują się największe polskie jeziora: Śniardwy i Mamry. Z kolei na Pojezierzach Suwalskich położone jest najgłębsze polskie jezioro - Hańcza.

Poznajemy Krainę Wielkich Jezior Mazurskich

Wycieczkę po Wielkich Jeziorach Mazurskich można odbyć być statkiem. Rozpoczynamy ją w niewielkim mieście Ruciane-Nida, malowniczo położonym nad wąskim przesmykiem łączącym dwa jeziora: Nidzkie i Bełdany. Jeziora te są otoczone sosnowymi lasami Puszczy Piskiej, która ciągnie się na południe aż do doliny Narwi. W puszczy żyje wiele zwierząt, m.in. wilki i rysie.

Z Rucianego-Nidy płyniemy na północ wąskim jeziorem Bełdany. Jego brzegi porasta gęsta trzcina, w której gniazduje wiele gatunków ptaków wodnych. Można tu zobaczyć łyski, perkozy dwuczube, łabędzie nieme, rzadziej bociany czarne i czaple siwe.

Z Bełdan wypływamy na największe polskie jezioro Śniardwy. Ma ono postrzępione brzegi z licznymi zatokami. W północno-zachodniej części łączy się z niewielkim jeziorem Łuknajno, które jest rezerwatem ptaków wodnych i błotnych, a szczególnie łabędzi niemych.

Z jeziora Śniardwy kierujemy się na północny zachód. Wpływamy na Jezioro Mikołajskie, a następnie na jezioro Tałty. Nad wąskim przesmykiem między tymi jeziorami leżą Mikołajki - znany ośrodek wypoczynku i sportów wodnych.

Z jeziora Tałty, kanałami łączącymi małe jeziorka i przez jezioro Jagodne, dopływamy do jeziora Niegocin, nad którym leży Giżycko - największy na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich ośrodek rybactwa śródlądowego oraz żeglarstwa. Przez położony na południe od Giżycka kanał wpływamy na jezioro Kisajno, a potem na jeziora Dargin i Dobskie. Ich przybrzeżne trzciny zamieszkuje ptactwo wodne. Na niewielkiej wysepce Wysoki Ostrów na Jeziorze Dobskim znajduje się kolonia lęgowa kormoranów, które podlegają ochronie. Z daleka można oglądać gniazda tych ptaków, założone na wysokich drzewach.

W końcu dopływamy do jeziora Mamry i miasta Węgorzewa. Tu kończy się nasza wycieczka po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Poznajemy Pojezierza Suwalskie

Na wschód od Pojezierza Mazurskiego leżą Pojezierza Suwalskie. Jest to kraina wysokich wzniesień pokrytych głazami naniesionymi przez lądolód. W głębokich obniżeniach terenu możemy zobaczyć niewielkie, lecz bardzo malownicze jeziora. Wiele z nich ma wydłużony kształt, niektóre są owalne. Mimo że większość jezior Pojezierzy Suwalskich jest płytka, to właśnie tutaj znajdują się dwa najgłębsze jeziora Polski - Hańcza (108,5 m) i Wigry (73 m).

Pojezierza Suwalskie są odwiedzane przez turystów przez cały rok, także zimą. Ten polski „biegun zimna” zapewnia bowiem doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Śnieg leży tu ponad 100 dni, co pozwala na uprawianie narciarstwa biegowego, a na najwyższych wzniesieniach także zjazdowego. Na dużych, długo zamarzniętych jeziorach można jeździć na bojerach.

To najważniejsze!

■    Pagórkowaty, pełen jezior krajobraz pojezierzy został ukształtowany przez lądolód.

■    W Polsce najwięcej jezior jest na Pojezierzach Pomorskich. W większości są one jednak niewielkie.

■    Na Pojezierzu Wielkopolskim wiele jezior zarosło, dlatego jest ich tam najmniej.

■    Na Pojezierzu Mazurskim znajdują się największe jeziora Polski - Mamry i Śniardwy.

■    Na Pojezierzach Suwalskich znajduje się najgłębsze jezioro Polski - Hańcza.