Strona główna
Jaki wpływ na obalenie komunizmu miał Jan Paweł II?

Jaki wpływ na obalenie komunizmu miał Jan Paweł II?

26/03/2017

Jesienią 1978 roku Polacy, jeśli nie stali w kolejkach po coraz rzadziej dostarczane do sklepów towary, spędzali czas przed ekranami telewizorów. Komunistyczny reżim Edwarda Gierka tracił kontrolę nad gospodarczą sytuacją państwa, lecz utrzymywał społeczeństwo w otępiającym uścisku propagandy „jedynego słusznego systemu” i jego rzekomych sukcesów. Czy coś mogło wyrwać trzydziestopięcio milionowy naród z letargu? Chyba tylko cud - ale ten cud się zdarzył.

17 października 1978 roku kardynalskie konklawe wybiera na papieża krakowskiego biskupa Karola Wojtyłę. Cała Polska najpierw zamiera przed telewizorami z niedowierzania, a potem wybucha radością. Relacje z Watykanu śledzi także elektryk ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Czy Lech Wałęsa zdawał sobie wówczas sprawę, że bieg wydarzeń złączy wkrótce jego losy z papieżem Polakiem?

Wybór Polaka na papieża miał wielki wpływ na sytuację polityczną

Po wyborze Karola Wojtyły na papieża partia komunistyczna obawia się utraty wpływów społecznych i - kto wie, czy nie bardziej - reakcji Moskwy. Mimo to władzom nie udaje się zapobiec (tak jak w roku 1966, kiedy nie doszło do wizyty Pawła VI) pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. W czerwcu 1979, witany entuzjastycznie przez miliony rodaków, wypowiada słowa, które zmieniają bieg historii: - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Rok później słowa te wydają owoce. Latem 1980 roku krajem wstrząsa fala strajków. Polacy domagają się zmian ekonomicznych i politycznych. Na czele komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej staje 37-letni Lech Wałęsa. Nie jest dobrym mówcą, ale wie, jakie znaczenie mają słowa papieża. Jego znakiem rozpoznawczym staje się plakietka z Matką Boską przypięta do klapy marynarki. Długopisem z podobizną Jana Pawła II podpisuje porozumienia z rządem, na mocy których po raz pierwszy w krajach komunistycznych powołane do życia zostają wolne związki zawodowe. Efekt? Już wkrótce „Solidarność” staje się 10-milionową siłą zapowiadającą upadek komunizmu w Europie.

Wspaniała historia, w której nie brak dramatów

Wałęsa zdaje sobie sprawę, jaką mocą duchową w walce o wolną Polskę jest Jan Paweł II i jego homilie. 15 stycznia 1981 roku spotyka się z papieżem. - Pojechaliśmy podziękować Ojcu Świętemu za to, co dla Polski zrobił! Gdyby nie on, nie byłoby Solidarności - mówi wówczas. Ale ten rok obfituje także w tragiczne wydarzenia. W maju ciężko ranny w zamachu zostaje Jan Paweł II, umiera kardynał Stanisław Wyszyński, a w grudniu generał Wojciech Jaruzelski wprowadza w Polsce stan wojenny i delegalizuje „Solidarność”. Przebywający w szpitalu papież i internowany przez komunistów Wałęsa są jednak pełni wiary w ducha wolności. I ta wiara ich nie zawiedzie. W1983 roku Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodą Nobla. Już kilka lat później do walki o wolność za przykładem Polaków stają inne narody bloku komunistycznego. Doprowadzało wkrótce do upadku muru berlińskiego i rozpadu ZSRR. Elektryk z Gdańska zostaje prezydentem wolnej Polski, a Jan Paweł II - symbolem wiary i nadziei dla miliardów ludzi na całym świecie.