Strona główna
Dwa piękne drzewa

Jak ratować przyrodę?

29/11/2017

Coraz więcej zanieczyszczeń niszczy środowisko, w którym żyjemy, a nadmierne wykorzystywanie bogactw przyrody grozi ich wyczerpaniem. W tej sytuacji wszyscy musimy się zaangażować w ochronę przyrody.

Przyroda sama broni się przed zanieczyszczeniem

Część substancji, które zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę, jest unieszkodliwiana bez naszego udziału. Mówimy, że przyroda ma zdolność samooczyszczania. Na przykład rośliny usuwają z powietrza szkodliwe pyły i cząstki gazów. Mogą także pobierać zanieczyszczenia z gleby i zbiorników wodnych, a następnie przekształcać je w substancje nieszkodliwe dla środowiska lub gromadzić w liściach, łodygach i korzeniach. Bardzo ważną rolę w samooczyszczaniu przyrody, zwłaszcza wód i gleby, odgrywają niektóre bakterie i grzyby. W sprzyjających warunkach szybko i skutecznie potrafią rozkładać substancje niebezpieczne dla innych organizmów. Rozkładają wrzucone do wody lub pozostawione w glebie odpady, takie jak papierowe pudełka, części odzieży oraz niektóre opakowania z tworzyw sztucznych. Przyczyniają się także do rozkładu metalowych puszek czy szklanych butelek. Niestety, rozkład wielu odpadów trwa setki, a nawet tysiące lat.

Działania służące ochronie przyrody

Możemy chronić przyrodę na wiele sposobów. Do działań na rzecz ochrony przyrody skłaniają władze państwowe i samorządowe. Do podstawowych działań tego typu należą np.:

•    wprowadzenie w zakładach przemysłowych sposobów produkcji zmniejszających ilość odpadów, zużycie surowców naturalnych i zapotrzebowanie na energię,

•    budowanie elektrowni wykorzystujących energię wody, słońca, wiatru lub gorących źródeł, w celu zmniejszenia ilości węgla spalanego w tradycyjnych elektrowniach cieplnych; elektrownie wodne, słoneczne, wiatrowe i geotermalne dostarczają tzw. czystą energię elektryczną, w której produkcji nie powstają żadne odpady;

•    montowanie filtrów wychwytujących szkodliwe gazy i pyły na kominach zakładów przemysłowych,

•    unowocześnianie istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowanie nowych,

•    ponowne wykorzystywanie odpadów przemysłowych i miejskich, czyli tzw. recykling,

•    wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów w gospodarstwach domowych (osobne zbieranie papieru, plastiku, metalu i szkła),

•    powiększanie powierzchni leśnych, tworzenie parków, zakładanie pasów zieleni wzdłuż dróg i wokół zakładów przemysłowych,

•    ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Co możemy zrobić sami w trosce o przyrodę?

Przyroda jest naszym wspólnym dobrem, a jej ochrona zaczyna się w codziennym życiu każdego z nas. Spróbujmy zmienić przynajmniej niektóre swoje zachowania na przyjazne dla środowiska.

Nie zostawiajmy śmieci

Na wycieczce nad rzekę, jezioro, do lasu lub na łąkę nie pozostawiaj śmieci. Wszystkie opakowania zabierz ze sobą. Resztki pożywienia, np. ogryzki z jabłek, możesz zakopać w ziemi.

Zmniejszajmy ilość odpadów

Staraj się jak najrzadziej korzystać z artykułów jednorazowego użytku, np. plastikowych naczyń i foliowych torebek. Opakowania z tworzyw sztucznych rozkładają się w środowisku setki lat, a w czasie ich powolnego rozkładu do gleby przenikają trujące substancje. Do noszenia zakupów używaj więc torby wielokrotnego użytku wykonanej z naturalnych surowców, np. z tkaniny.

Oszczędzajmy wodę

Podczas codziennej toalety, np. myjąc zęby, nie pozostawiaj odkręconego kranu przez cały czas.

W miarę możliwości bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie. Oszczędzaj wodę także podczas zmywania naczyń. Jeśli korzystasz ze zmywarki, włączaj ją dopiero wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona.

Używajmy mniej detergentów

Nie używaj środków myjących i piorących w nadmiarze, wystarczy ilość zgodna z zaleceniami producenta.

Do mycia i prania stosuj środki chemiczne oznakowane jako przyjazne dla środowiska symbolem europejskiej stokrotki Ecolabel.

Oszczędzajmy energię elektryczną

Pamiętaj, aby wyłączyć każdą zbędną żarówkę, a także radio lub telewizor, jeśli z nich nie korzystasz. Nie zostawiaj urządzeń elektrycznych w trybie czuwania (ang. standby, czytaj: stendbaj).

Jeśli to możliwe, korzystaj z urządzeń energooszczędnych.

Segregujmy odpady

Makulaturę, szkło, przedmioty metalowe i plastikowe wyrzucaj do specjalnych pojemników lub zanoś do odpowiednich punktów skupu. Zostaną przetworzone i ponownie wykorzystane do produkcji nowych artykułów.

Akcje na rzecz ochrony przyrody

Aby uświadomić mieszkańcom Ziemi, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi przyrodzie, oraz zaangażować ich w ochronę przyrody, organizuje się coroczne akcje, obejmujące swym zasięgiem wiele krajów. Najbardziej znane są:

Międzynarodowy Dzień Ziemi (22 kwietnia)

Tego dnia ochotnicy podejmują działania mające służyć Ziemi - sprzątają w najbliższej okolicy, sadzą drzewa, biorą udział w wycieczkach, konkursach i konferencjach naukowych poświęconych ochronie przyrody.

Sprzątanie Świata (trzeci weekend września)

W te dni tysiące osób na całym świecie zajmują się usuwaniem śmieci, które zamiast na składowiska trafiły do lasów, parków, na trawniki i pobocza dróg.

Światowy Dzień Wody (22 marca)

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na zmniejszanie się ilości wody pitnej. Organizowane są wykłady, dyskusje i wycieczki tematyczne, m.in. do oczyszczalni ścieków.

To najważniejsze!

■    Przyroda ma zdolność samooczyszczania dzięki roślinom oraz bakteriom i grzybom obecnym w glebie i zbiornikach wodnych.

■    Władze państwowe i samorządowe skłaniają do działań na rzecz ochrony przyrody. Działaniami takimi są m.in.: montowanie filtrów wychwytujących szkodliwe

gazy i pyły na kominach zakładów przemysłowych, wprowadzanie w zakładach przemysłowych sposobów produkcji, które zmniejszają ilość odpadów oraz zużycie surowców i energii.

■    Troska o przyrodę jest obowiązkiem nas wszystkich. Obejmuje m.in. oszczędzanie wody, segregowanie odpadów i zmniejszanie ich ilości, oszczędzanie energii.