Strona główna
Fiolki w domowym laboratorium

Jak przeprowadzić badania środowiska domowymi sposobami?

05/01/2018

Badanie stanu zapylenia powietrza w najbliższej okolicy

Potrzebne materiały

Przezroczysta taśma samoprzylepna, dwie czyste białe kartki, lupa, dwa niewielkie plastikowe pojemniki, np. kubki po jogurcie, dwa kijki długości ok. 1 m, pinezki, nożyczki.

Przebieg doświadczenia

Przymocuj do każdego kijka plastikowy pojemnik, przypinając jego dno pinezką.

Nad otworem każdego pojemnika rozciągnij i przymocuj kilkucentymetrowy pasek taśmy samoprzylepnej, klejem do góry. Wbij jeden kijek w ziemię w pobliżu ruchliwej ulicy, a drugi w parku lub ogrodzie. Po upływie tygodnia zdejmij paski taśmy z pojemników i naklej je obok siebie na kartce. Na drugiej kartce naklej świeży pasek taśmy samoprzylepnej. Będzie to próba kontrolna służąca do porównania wyników badań prowadzonych w pobliżu ruchliwej ulicy i w parku lub ogrodzie.

Obserwacje

Obejrzyj przez lupę paski taśmy na obu kartkach i je porównaj.

Wniosek

Samodzielnie sformułuj wniosek i zapisz w zeszycie.

Badanie czystości wód powierzchniowych w najbliższej okolicy

Potrzebne materiały

Trzy małe jednakowe słoiki, woda z wodociągu, woda z rzeki, woda ze stawu lub jeziora, duża biała kartka, pisak wodoodporny, duży pojemnik z gorącą wodą.

Przebieg doświadczenia

Podpisz każdy słoik pierwszą literą nazwy miejsca, z którego została pobrana woda (np. W - woda z wodociągu, R - woda z rzeki, S - woda ze stawu). Napełnij słoiki taką samą ilością wody z poszczególnych źródeł, zgodnie z oznaczeniem. Dla ułatwienia obserwacji postaw słoiki na białej kartce, w jednym rzędzie.

Obserwacje

Patrząc z góry, obserwuj i porównaj wygląd wody w słoikach zwracając uwagę na jej przezroczystość i barwę. Następnie wstaw kolejno słoiki do pojemnika z gorącą wodą i po upływie 1 minuty oceń zapach wody w każdym słoiku. Zapisz wyniki swoich obserwacji w tabeli, korzystając z terminów zamieszczonych w legendzie.

LEGENDA:

•    Wyczuwalność zapachu wody: brak zapachu, bardzo słaby, słaby, wyraźny, silny, bardzo silny.

•    Rodzaj zapachu wody: roślinny (np. kwiatów, trawy, ziemi), gnilny (np. stęchlizny, pleśni, zepsutych jaj), specyficzny (np. smoły, benzyny, chloru).

•    Barwa wody: bezbarwna, zielonkawa, brunatna, żółtawa, inna.

•    Przezroczystość wody: duża, mała, średnia.

Badanie stanu czystości gleby

Potrzebne materiały

Dwie niewielkie doniczki, ziemia z pobocza ruchliwej ulicy (zebrana wierzchnia, ok. 10-centymetrowa warstwa), ziemia ogrodowa, łopatka, torebka nasion rzeżuchy, woda wodociągowa, szklanka.

Przebieg doświadczenia

Jedną z doniczek napełnij ziemią z pobocza, a drugą ziemią ogrodową, niezawierającą zanieczyszczeń. Wlej do obu doniczek po tyle samo wody, aby nawilżyć ziemię i wysiej po ok. 100 nasion rzeżuchy. Postaw doniczki obok siebie, zapewniając im takie same warunki rozwoju. Codziennie podlewaj rośliny w każdej doniczce taką samą ilością wody.

Obserwacje

Obserwuj kiełkowanie nasion oraz wzrost i rozwój roślin przez ok. 20 dni. Zwróć uwagę na liczbę roślin w doniczkach, ich wysokość i barwę. Weź pod uwagę także Inne cechy, które zauważysz.

Czy sól i detergenty wpływają na wzrost i rozwój roślin?

Potrzebne materiały

Sól kuchenna, łyżeczka, torebka nasion rzeżuchy, woda wodociągowa, lignina, trzy małe słoiki lub szklanki, trzy spodki, detergent, np. płyn do mycia naczyń, zakraplacz.

Przebieg doświadczenia

Połóż na spodkach po kilka listków ligniny. Jeden spodek oznacz literą K (zestaw kontrolny), drugi literą D (zestaw doświadczalny z detergentem), trzeci literą S (zestaw doświadczalny z solą).

Następnie zwilż ligninę na spodkach jednakową ilością wody i wysiej po ok. 50 nasion rzeżuchy. Postaw spodki obok siebie, zapewniając im w ten sposób takie same warunki otoczenia, najlepiej na parapecie okna. Odczekaj, aż rośliny wykiełkują (3-5 dni). W tym czasie dbaj o to, aby lignina na spodkach była stale wilgotna, dodając do każdego po tyle samo wody.

Po upływie 3-5 dni napełnij wszystkie słoiki jednakową ilością wody wodociągowej i oznacz je odpowiednimi literami (jeden literą K, drugi literą D, a trzeci literą S). Do naczynia D dodaj 10 kropli płynu do mycia naczyń i dokładnie wymieszaj. Do naczynia S wsyp 1 łyżeczkę soli i również dokładnie wymieszaj. Od tej chwili nawilżaj ligninę na spodku D roztworem z detergentem, na spodku S - roztworem soli, a na spodku K nadal wodą wodociągową. Pamiętaj, aby ilość płynów dodawanych do każdego ze spodków była taka sama.

Obserwacje

Przez kilka kolejnych dni obserwuj wzrost i rozwój roślin. Porównaj ich tempo wzrostu i wygląd.

Czy wszystkie substancje rozkładają się w ziemi z taką samą szybkością?

Potrzebne materiały

Przedmioty do zakopania (dwie butelki: szklana i plastikowa, foliowa metalowa puszka, arkusz gazety, suche liście, kawałek owocu, np. jabłka), niewielka łopatka, rękawice ogrodowe, przedmiot, którym oznaczysz miejsce doświadczenia.

Przebieg doświadczenia

Wybierz odpowiednie miejsce w szkolnym lub własnym ogrodzie i wykop tam taki dołek, żeby zmieściły się w nim wszystkie zgromadzone przedmioty. Włóż je do dołka i przykryj warstwą ziemi. Oznacz miejsce doświadczenia.

Obserwacje

Po upływie dwóch miesięcy wyciągnij zakopane przedmioty, obejrzyj je uważnie i oceń stopień ich rozkładu.