Strona główna
Dlaczego w kosmosie jest ciemno?

Dlaczego w kosmosie jest ciemno?

23/04/2017

Nocą możemy obserwować kosmos bez „zakłóceń” w postaci światła słonecznego. Wtedy jest on ciemny. Dlaczego? Przyczyną ciemności w kosmosie jest jego wielkość. Większość gwiazd powstała wiele miliardów lat temu. Od tamtej pory wszechświat coraz bardziej się rozszerzał, wskutek czego fale światła przybrały na długości - musiały się więc niejako „rozciągnąć”. Dlatego światło o większej długości fal staje się najpierw podczerwienią, potem przechodzi w promieniowanie mikrofalowe i w końcu - w radiowe.

Siatkówka oka

Receptory naszej siatkówki nie są w stanie wychwycić tego typu fal, dlatego kosmos wydaje się nam ciemny. Gdybyśmy rozwinęli zdolność widzenia światła w szerszych zakresach, wtedy wszechświat stałby się oślepiająco jasny, jest on bowiem pełen promieniowania o najprzeróżniejszych długościach fal. Dla nas widoczne są tylko te z niewielkiego wycinka zakresu: o długości od 380 do 740 nanometrów. W obrębie tego zakresu widzimy różne barwy. Każdy kolor ma przy tym swoją określoną długość fal. Dla żółtego wynosi ona na przykład ok. 570 nanometrów. Widzialne światło słoneczne składa się z wszystkich długości fal od 380 do 740 nanometrów, dlatego da się je rozłożyć na poszczególne kolory. Możemy to obserwować na przykładzie barwnej tęczy albo przepuszczania światła przez pryzmat.

Słońce to także kolory

Słońce nie tylko dostarcza nam światło i ciepło oraz umożliwia życie na Ziemi. Obdarowuje nas również kolorami. Nietrudno jest więc zrozumieć, dlaczego Einstein tak bardzo fascynował się tym fenomenem. W końcu to jak dotąd największy cud wszechświata.